18 Tháng Tư 2021  
..:: Trang chủ » Cơ cấu tổ chức » Phòng Nguồn lợi Thủy sinh ::..   Đăng nhập
 Phòng Nguồn lợi Thủy sinh Đóng
    
 Số lượt truy cập Đóng
    
 Người Online Đóng
Thành Viên Online Thành Viên Online:
Khách Khách: 86
Thành Viên Thành Viên: 0
Tổng Số Tổng Cộng: 86

Đang Online Đang Online:
    
 Đội ngũ cán bộ Đóng
  • Phòng Nguồn lợi Thủy sinh vật gồm 09 cán bộ, trong đó có 01 PGS.TS, 02 TS, 04 Thạc sĩ, 02 Cử nhân và Kỹ sư.
  • Trong giai đoạn 2000 – 2010, phòng đã và đang chủ trì thực hiện 01 đề tài độc lập cấp nhà nước, 03 đề tài cấp Viện KH&CNVN và Bộ NN&PTNT, 01 đề tài Nghiên cứu Cơ bản; 06 dự án hợp tác quốc tế (UNEP, SIDA, TOTAL FOUNDATION, IUCN, WWF, DANIDA, NUFU), 11 đề tài cấp cơ sở và trên 30 đề tài hợp đồng với các địa phương và doanh nghiệp. Phòng đã công bố trên 40 công trình khoa học, trong đó 15 công trình trên các tạp chí nước ngoài và 25 công trình trên các tạp chí, sách trong nước.
  • Phòng đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường trao Giải thưởng Môi trường năm 2005.
    
 Trang tin phòng Đóng
    
 Cơ cấu phòng ban Đóng
    
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm